ANASAYFA
MAKALELER


Anonim ve Limited Şirket Ortaklarının Sosyal Sigortalar Karşısındaki Durumu Yazdır E-posta

 

İlgili Makaleye ulaşmak için tıklayınız...

 

                                                              Saygılarımızla

                                                                                        YANIT
                                                                        YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
                                                                     VE DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
                                                                                 VERGİ BÖLÜMÜ

 

 
Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporları Yazdır E-posta

Konuya ilişkin Makalemize ulaşmak için tıklayınız...

 

                                                              Saygılarımızla

                                                                                        YANIT
                                                                        YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
                                                                     VE DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
                                                                                 VERGİ BÖLÜMÜ

 

 
Yeni Teşvik Sistemi - 2012 Yazdır E-posta

 

"Yeni Teşvik Sistemi - 2012 " konulu Özel Sirkülerimize ulaşmak için tıklayınız...  

 

                                                             Saygılarımızla

                                                                                        YANIT
                                                                        YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
                                                                     VE DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
                                                                                 VERGİ BÖLÜMÜ

Eki: 

1.) Bölgesel Teşviklerden Faydalanacak 6 Bölge Tablosu

2.) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak 50 Sektör Tablosu

 
Kara Listeye (Kod'a) Girmek ve Çıkmak Yazdır E-posta


         GİRMEK kolay ama çıkmak kolay değil!.


         Sahte veya kapsamı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen ve kullananların tespitini sağlamak için oluşturulan bir liste var.


         Halk arasında “kara liste” olarak adlandırılan bu listede, “Kod-1”, “Kod-2” başlıkları altında, sadece listede bulunanlar değil, bunlarla iktisadi ilişki içine giren yani mal alan ya da hizmet yaptıranlar da izlenmektedir.


         BİR KAÇ ÖRNEK             


         İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın oluşturduğu kodlamadan birkaç örnek verelim.


         Kod-1: Sahte veya muhteviyatı (kapsamı) itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) düzenlediği tespit edilenler ile bunların ortakları Kod-1'de yer alıyor.


         Kod-2: SMİYB kullandığı yani bu belgeleri alıp, defterine işlediği tespit edilenler.


         Kod-5/3: Yapılan yoklamalarda adreslerinde bulunamayan ve yeni adresi tespit edilemeyen mükellefler.


         Kod-5/4: İşçi sayısı, makine-teçhizat ve işyeri durumu itibariyle yetersiz olmasına rağmen, KDV matrahları yüksek olan ve beyanı gerçeği yansıtmayanlar.


         Kod-7: SMİYB ticareti yapanlar yani komisyon karşılığı naylon fatura satanlar.


         İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın da ayrı bir kodlaması ve kod listesi var (Listelerin tam metni ve uygulama esasları için Bkz. Prof.Dr. Şükrü Kızılot - Av. Zuhal Kızılot, Kaçakçılık Suçları ve Naylon Fatura İhtilafları, Yaklaşım Yayınları, Ekim-2009)

         GİREN DE MAL, ALAN DA   


         Kod uygulamasının temel amacı, vergi kayıp - kaçağını ve haksız yere vergi iadesi alınmasını önlemek.     


         Amacı makul ama işleyişinde ciddi sorunlar var. Bazı mükellefler, yeterli araştırma ve inceleme yapılmadan koda alınmakta, ardından düzenlediği faturalar geçersiz kabul edilmektedir. 


         Koda alınan bir mükellef, tüm vergisel yükümlülüklerini yerine getirse dahi sistemden hemen çıkamamakta ve dolayısıyla, bu mükelleflerden mal ya da hizmet alanlar da gerek KDV indirim ve iadelerinde, gerekse vergi incelemelerinde büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar.

         Vergi daireleri, koda girenlerden mal alan mükellefleri çağırıp “Arkadaş, sen koda giren falanca firmadan mal almışsın. Bu faturaları KDV beyanından çıkar ve düzeltme beyannamesi vermek suretiyle o faturadaki KDV'yi vergi dairesine öde. Yoksa sen de vergi incelemesine alınır ve Kod-2'ye girersin. Vergi, para cezası ve hapis cezasına muhatap olursun” diye uyarmaktadırlar.


         Fatura alanın “O firmanın Maliye'nin kod listesinde olduğunu ben nereden bilebilirim. O malı gerçekten aldım, parasını da ödedim” demesi de sorunu çözmüyor. Birçok mükellef vergi incelemesine maruz kalmamak için isteneni yapıyor ve vergileri faiziyle ödüyor. Direnenler, zor durumda kalıyor ve sorunu yargı yolu ile çözmeye çalışıyorlar.

         İSİMLER BELLİ DEĞİL   

         İyi niyetli mükellefler haklı olarak “Kod listesinde kim var kim yok, nereden bileceğiz? Mal aldığımız firmanın, durumunu nasıl öğreneceğiz? Bu uygulamaya göre, mal alan herkes zor durumda kalabilir, direnirse de Kod-2'ye girebilir” diye tepki gösteriyorlar.


         Kod listesine girenlerin, listeden çıkmaları giriş sebebine göre farklılık taşıyor. Genel olarak listeden çıkmak zor ve zaman alıcı. SMİYB düzenlediği veya kullandığı iddia edilenler, haklarında yeni ve olumlu bir rapor düzenlenmedikçe ya da mahkeme kararı olmadıkça, listeden çıkamıyorlar.

         Koddan çıkma yollarını da bir başka yazımızda ele alacağız.

Prof.Şükrü Kızılot, Öğretim Görevlisi
29/10/2009
Kaynak: Hürriyet Gazetesi     

 
Karşılıklı Anlaşma Yoluyla Ücretin İndirilmesi Yazdır E-posta

             Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 28.12.2004 tarih ve 2004/4975 E. sayılı kararında işçi ücretinden işçi ile işveren arasında yapılacak anlaşma ile indirim yapılıp yapılamayacağını değerlendirmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 62. maddesi işverenin tek taraflı tasarrufu ile ücretten indirim yapamayacağını net bir şekilde belirtmiştir. Ancak tarafların anlaşarak ücrette indirime gitmelerine cevaz verilmiştir. Yargıtay'da kanuni düzenlemeye uygun şekilde tarafların anlaşması halinde ücretten indirim yapılmasını geçerli saymıştır. Yargıtay incelediğimiz kararında özellikle  anlaşma yoluyla ücretten indirim yapılmak istendiğinde hangi usüle uyulacağı ve anlaşarak ücretten indirim yapılmasının sonuçlarına ilişkin çok önemli değerlendirmelerde bulunmuştur.

             İncelememize konu Yargıtay kararına konu olayda; taraflar arasında 01.04.2001 tarihinde imzalanan sözleşme ile davacının brüt ücreti 460 TL olarak belirlenmiştir. Anılan sözleşme ile, işçi ve işverenin karşılıklı iradeleri sonucu davacının aylık ücreti indirilmiştir. Davacı işçi, iş sözleşmesinin davalı işverence feshedildiği 31.12.2001 tarihine kadar aylık ücretlerini sözleşmede belirtildiği şekilde almış ve herhangi bir ihtirazi kayıt ileri sürmemiştir. İş sözleşmesinin feshi üzerine kendisine sözleşmede yazılı olan ücreti üzerinden ihbar ve kıdem tazminatları ödenmiştir. Davacının 18.01.2002 tarihinde imzaladığı ibranamede de ihbar ve kıdem tazminatlarının tam olarak ödendiği açıklanmıştır. Daha sonra açılan davada ücretlerin düşürülmesinin mümkün olmadığı ileri sürülerek ücret farkı ile fark ihbar ve kıdem tazminatı taleplerinde bulunulmuş, mahkemece isteklerin kabulüne karar verilmiştir.

              Yargıtay yerel mahkemenin bu kararını temyizen incelemiş ve kararı bozmuştur. Yargıtay bozma kararında; davacı işçinin ücretinin tek taraflı olarak indirilmediğini, işverence ücretlerin düşürülmesinin teklif edildiğini, teklifi kabul etmeyenlere kıdem ve ihbar tazminatlarının ödendiğini,işçinin ise ücretten indirim teklifini kabul ettiğini, dolayısıyla da artık ücretten yapılan indirimin hukuka uygun hale geldiğini belirtmiştir. Bu kabulden hareketle de ücret farkı ve fark kıdem ve ihbar tazminatı alacağı taleplerinin geçerli olamayacağını açık şekilde ortaya koymuştur. Yargıtay ayrıca kullandırılmayan yıllık izin haklarına yönelik talepte de taraflar arasında anlaşma yolu ile tenzil edilen ücretin esas alınması gerektiğini belirtmiştir.

               Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere karar anlaşarak ücret indirimi yapılmasındaki usüle ve ücretten anlaşarak indirim yapılmasının sonuçlarına yönelik son derece açık ve yol gösterici bir karardır. Yargıtay'ın tarafların anlaşması yolu ile ücretten indirime gidebilmelerini hukuka uygun sayması son derece doğaldır. Çünkü Yargıtay iş güvencesi kapsamına giren işyerlerinde işverenlerin işçinin iş akdine işyeri ve işletmeden kaynaklanan nedenlerle son vermezden evvel mümkün olan her çözümü zorlamasını beklemektedir. Buna feshin son çare ilkesi denmektedir. Dolayısıyla tarafların anlaşması ile ücretten indirime gidilmesi de bu noktada fesihten önce kullanılabilecek bir yol olmaktadır. Ancak yapılan bu anlaşmanın ispatlanabilmesi açısından muhakkak ve mutlaka yazılı olarak yapılması hatta ve hatta irade bozukluğu iddialarını bertaraf edebilmek içinde noter huzurunda yapılması yerinde olacaktır. Sonuç olarak da fesihten kaçınmak için ücreti anlaşma yoluyla indirilen işçinin kıdem ve ihbar tazminatı hesabında da barem ücret anlaşarak indirilen son ücret olacaktır.  

Ali Yüksel - Cihan Avcı, Avukat
22/05/2009
Kaynak: Dünya Gazetesi 

 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 Sonraki > Sona Git >>

Sonuçlar 1 - 9 Toplam: 57

Ücretsiz Üyelik

Giriş / Üye Ol

Ekonomi

Teklif İstek Formu

teklif-iste.png

Duyurular


  ** 2017/040 No'lu Sirkülerimiz Web Sitemize Eklenmiştir..
  ** 2017/039 No'lu Sirkülerimiz Web Sitemize Eklenmiştir..
  ** 2017/038 No'lu Sirkülerimiz Web Sitemize Eklenmiştir..
  ** Tam Tasdik Sözleşmelerinin Ocak Ayı İçinde İmzalanması Gerekmektedir.
  ** K.D.V. İndirim İşlemleriyle İlgili Tebligatlar Hakkında Duyuru
  ** ÇSGB Bölge Çalışma Müdürlüğü Nezdinde İşyeri Bildirimlerinde Yapılması Gerekenler
  ** Muhtasar Beyannameler Üzerinde Ülke Genelinde Yapılan İnceleme
  ** Gelir İdaresi Başkanlığı, Mükelleflere Karne Vermeye Hazırlanıyor...
  ** Bildirimlerin Birleştirilmesi Sonrasında, ÇSGB İşyeri Tescili Yapılmamış Mükelleflere İlişkin Duyuru
  ** Sanayi ve Ticaret Odaları Aidat Ödemeleri
  ** Yeni Yatırım Teşvik Paketi Hakkında
  ** Elektronik Ortamda Düzeltme Beyannamesi Verilirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  ** "Hisse Senetleri ve Geçici İlmuhaberler" Konulu Deloitte Makalesi
  ** 2009-52 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi
  ** Anonim ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Sınırlarının Yükseltilmesine İlişkin Süre...
  ** İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan Kira Ödemelerine İlişkin Duyuru
  ** Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Hazırlanan Çocuklara Yönelik İnternet Sitesi
  ** Motorlu Taşıt Vergileri ve Cezalar Kredi Kartı ile Ödenebilecektir.
  ** Kredi Kartı Pos Cihazları ile Yapılan Satışların Kontrolüne İlişkin Maliye Bakanlığı Açıklaması
  ** Kredi Kartı Pos Cihazları ile Yapılan Satışlar Hakkında Maliye Bakanlığı Açıklaması
  ** Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Ödemeleri Hk.
  ** Basel II Uygulaması Ertelenmiştir.
  ** Mal ve Hizmet Alımlarında Çekle Yapılan Ödemelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  ** Elektronik Ortamda Alınan Faturaların Muhafaza ve İbrazı
  ** Denetim Kadromuza Yeni Katılımlar
  ** Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan E-Fatura Sistemi İle İlgili Duyuru
  ** Sanayi Sicil Belgelerinin Alınmasında Değişiklik
  ** E-Beyanname Verilmesiyle İlgili Usul ve Esaslar
  ** Şirketimize ait "ttnet.net.tr" Uzantılı E-Mail Adresinde Değişiklik
  ** Borcu Yoktur ve Mükellefiyet Yazıları Elektronik Ortamda Alınabilecektir...
  ** Gelir İdaresi Başkanlığı Dilekçematik Hizmetini Devreye Sokmuştur...
  ** İnternet Üzerinden Verilecek Düzeltme Beyannameleri ile İlgili Usul ve Esaslar
  ** Yanıt Çalışanlarına ait @ Mail Adresleri
  ** Yanıt'tan Resimler

Vergi Takvimi

Aralık 2021 Ocak 2022 Şubat 2022
Pa Sa Ça Pe Cu Cu Pa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Önemli Linkler


Google

Google

Şu An Online

Şuanda 1 misafir bağlı

Hava Durumu

booked.net

Ziyaretçi Sayısı

Bugün2141
Haftalık10399
Aylık28189
Tümü372115