ANASAYFA arrow HAKKIMIZDA
HAKKIMIZDA Yazdr E-posta
about.jpg
AmacmzYant olarak amacmz; kurum ve kurulularn faaliyetlerini ve faaliyetler sonucu ortaya kan kaytlar "Genel Kabul Grm lkeler ve Prensipler Kapsamnda" salkl ve gvenilir bir ekilde ve tarzda, yasalara ve mevzuata uygun olarak denetlemeye ve deerlendirmeye tabi tutarak, iletmelerin mali tablolarn ve beyannamelerini muhasebe ve denetim prensipleri ve standartlarna gre incelemek ve tasdik etmek suretiyle grev ifa etmektir.

Yant, yerli ve yabanc yatrmclar iin; irket satn almalar, ortaklk kurulmas, birleme, blnme ile yatrm ve ynetim danmanl ve vergi planlamas yapmakta; kurumsal finansman modelleri hazrlamakta ve uygulamalar ynetmekte yardmc olmaktadr.

Felsefemiz

Yant olarak felsefemiz, profesyonel ve uzman bak as ile mterilerimize gvenilir, pratik ve gereki zmler retmek, bilgi ve teknolojinin doru ve etkin kullanmn salayarak, gnmzdeki rekabet artlarnda mterilerimize fark yaratmalarnda yardmc olmaktr

Yant, bir yandan stn meslek standartlar ve uzun yllara dayal deneyimleriyle profesyonel zmler retirken dier yandanmterilerine srekli yenilenen bilgi ve kalite anlay ile i mkemmelliini amalayan bir hizmet sunmaktadr.


irket ProfiliYant Yeminli Mali Mavirlik ve Denetim A.., stanbul-ili, Tevikiye Mahallesi. Frn Sokak. No: 10 Kat: 5, Daire: 24 adresini ticari merkez ittihaz ederek, stanbul Ticaret Sicil Memurluu'nun 308864/256446 sicil numarasnda 10.Ocak.1994 tarihinde tescil edilmek ve ana szlemesi de 13.Ocak.1994 tarih ve 3448 sayl T.Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle kurulmutur.


irketin kurulu sermayesi 1.000 TL. olup, bugnk sermayesi ise 52.000 TL.'dir.

irket merkezi, 01.Ekim.1997 tarihinden itibaren stanbul-Kadky, 19 Mays Mahallesi. nn Caddesi. No: 97 Kat: 8 Daire: 17 adresine nakledilmi olup, irket halen ayn adreste faaliyetine devam etmektedir

irket hissedar olarak 5 (Be) Yeminli Mali Mavir (YMM) bulunmakta iken, yeni Trk Ticaret Kanunu'nun yrrle girmesiyle irket tek ortakl bir yapya kavumu olup; hisselerin tamamna sahip olan ve ayn zamanda Ynetim Kurulu Bakan olarak da grev yapan murahhas ye Yeminli Mali Mavir NECDET M.ZSEZGN'dir.


Hizmetlerimizirketimiz 3568 sayl meslek kanunu kapsamnda "YEMNL MAL MAVRLK" VE "DENETM" hizmetlerinin tmn ifa etmektedir.
Verdiimiz hizmetler genel anlamda;
*Yeminli Mali Mavirlik Hizmetleri
*Danmanlk Hizmetleri
*Denetim Hizmetleri
*Ynetim Danmanl Hizmetleri
*irket Kurulular ve Ticaret Sicili lemleri
*Analiz ve Rehberlik Hizmetleri
*Outsourcing
*Dier Hizmetlerbalklar altnda toplanabilir.
KadromuzYant kadrosunda Yeminli Mali Mavir - Ortak'dan ayr olarak, profesyonel ve konusunda uzman 3 Deneti ve3 Deneti Yardmcs ile 2 dari Personel bulunmaktadr.


Hakan TOSUN - Deneti (Genel Mdr)
Seda ZSEZGN - Deneti (Yabanc Ortaklklar Blm efi)
Oktay KKAYDIN - Deneti
Berna GENER - Deneti Yardmcs

Hande Arzu Yaln - Deneti Yardmcs

F.Zeynep ERTUNA - dari Personel

Hatun KKAYDIN - dari Personel

Hizmet StandartlarmzYant'n farkl alanlarda sunmakta olduu hizmetlerin ortak noktasn tekil eden hizmetstandartlar;

  • Mterilerin gereksinimlerini analiz ederek profesyonel hizmetlerin hangilerinden faydalanabileceklerini belirlemek
  • stlenilen ileri en iyi ekilde yerine getirebilmemizi ve mterilerin ihtiyalarn en doru ekilde karlayabilmemizi salayan hizmet hedefleri gelitirmek
  • Bu hizmet hedeflerimize ulaabilmemiz iin uygun bir mteri hizmet plan hazrlamak
  • Mterilerimiz ile hizmetlerimizin deer ve kalitesini daha iyi alglayabilmeleri iin etkin ve yaratc iletiim kurmak
  • Hizmet verilen mterilerin ynetim kadrolarn irketlerinin durumlar hakknda bilgilendirmek ve faaliyetlerini gelitirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunmak
  • Etkin iletiimi tevik etmek amacyla kilit ynetim kadrosu ile olan ilikileri srekli olarak ilerletmek, glendirmek ve mteri sadakatini arttrmak
  • Ortaya kabilecek profesyonel, teknik ya da mteri hizmetleri sorunlarnn zamannda, karlkl sayg anlay ierisinde ele alnarak zme ulatrldndan emin olmak
  • Yanttan hizmet alm mterilerin, aldklar hizmetler hakkndaki deerlendirmelerini dzenli olarak istemek
  • Verilen hizmetlerin cretlerini,sunulan hizmetlerin kalitesi ve stlenilen sorumluluklar gznne alndnda, makul ve adil olarak alglanacak ekilde belirlemek
 

cretsiz yelik

Giri / ye Ol

Ekonomi

Teklif stek Formu

teklif-iste.png

Duyurular


  ** 2017/040 No'lu Sirklerimiz Web Sitemize Eklenmitir..
  ** 2017/039 No'lu Sirklerimiz Web Sitemize Eklenmitir..
  ** 2017/038 No'lu Sirklerimiz Web Sitemize Eklenmitir..
  ** Tam Tasdik Szlemelerinin Ocak Ay inde mzalanmas Gerekmektedir.
  ** K.D.V. ndirim lemleriyle lgili Tebligatlar Hakknda Duyuru
  ** SGB Blge alma Mdrl Nezdinde yeri Bildirimlerinde Yaplmas Gerekenler
  ** Muhtasar Beyannameler zerinde lke Genelinde Yaplan nceleme
  ** Gelir daresi Bakanl, Mkelleflere Karne Vermeye Hazrlanyor...
  ** Bildirimlerin Birletirilmesi Sonrasnda, SGB yeri Tescili Yaplmam Mkelleflere likin Duyuru
  ** Sanayi ve Ticaret Odalar Aidat demeleri
  ** Yeni Yatrm Tevik Paketi Hakknda
  ** Elektronik Ortamda Dzeltme Beyannamesi Verilirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  ** "Hisse Senetleri ve Geici lmuhaberler" Konulu Deloitte Makalesi
  ** 2009-52 Sayl Sosyal Gvenlik Kurumu Genelgesi
  ** Anonim ve Limited irketlerin Asgari Sermaye Snrlarnn Ykseltilmesine likin Sre...
  ** stanbul Vergi Dairesi Bakanl'ndan Kira demelerine likin Duyuru
  ** Gelir daresi Bakanl Tarafndan Hazrlanan ocuklara Ynelik nternet Sitesi
  ** Motorlu Tat Vergileri ve Cezalar Kredi Kart ile denebilecektir.
  ** Kredi Kart Pos Cihazlar ile Yaplan Satlarn Kontrolne likin Maliye Bakanl Aklamas
  ** Kredi Kart Pos Cihazlar ile Yaplan Satlar Hakknda Maliye Bakanl Aklamas
  ** Kurumlar Vergisi Mkelleflerinin Vergi demeleri Hk.
  ** Basel II Uygulamas Ertelenmitir.
  ** Mal ve Hizmet Almlarnda ekle Yaplan demelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  ** Elektronik Ortamda Alnan Faturalarn Muhafaza ve braz
  ** Denetim Kadromuza Yeni Katlmlar
  ** Gelir daresi Bakanl'ndan E-Fatura Sistemi le lgili Duyuru
  ** Sanayi Sicil Belgelerinin Alnmasnda Deiiklik
  ** E-Beyanname Verilmesiyle lgili Usul ve Esaslar
  ** irketimize ait "ttnet.net.tr" Uzantl E-Mail Adresinde Deiiklik
  ** Borcu Yoktur ve Mkellefiyet Yazlar Elektronik Ortamda Alnabilecektir...
  ** Gelir daresi Bakanl Dilekematik Hizmetini Devreye Sokmutur...
  ** nternet zerinden Verilecek Dzeltme Beyannameleri ile lgili Usul ve Esaslar
  ** Yant alanlarna ait @ Mail Adresleri
  ** Yant'tan Resimler

Vergi Takvimi

Temmuz 2022 Austos 2022 Eyll 2022
Pa Sa a Pe Cu Cu Pa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

nemli Linkler


Google

Google

u An Online

Hava Durumu

booked.net

Ziyareti Says

Bugn1521
Haftalk3634
Aylk19449
Tm620698