ANASAYFA arrow YANIT'TAN HABERLER arrow WEB SİTESİ DUYURULAR arrow Yeni Yatırım Teşvik Paketi Hakkında
Yeni Yatırım Teşvik Paketi Hakkında Yazdır E-posta

            Hükümetin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni teşvik paketi Başbakan tarafından 04.06.2009 tarihinde düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklanmış bulunmaktadır.

            Temel olarak; bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak, rekabet gücünü artıracak, teknoloji ve ar-ge içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlara destek olmak, sektörel kümelenmeyi desteklemek ve desteklenecek yatırım konularında ekonomik ölçek kriterlerini öne çıkarmak konuları hedef olarak gösterilen yeni teşvik paketi ile ilgili henüz yasal bir düzenleme yapılmamıştır.

            Bu doğrultuda yeni teşvik paketi ile girişimcilere; vergi indirimi, sigorta primi işveren payının Hazine tarafından karşılanması, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, KDV istisnası ve Gümrük Vergisi muafiyeti sağlanacağı duyurulmaktadır.

            Teşvik paketinde yer alan hususlar aşagıda kısaca bilgilerinize sunulmaktadır.

            I:) Teşvik Paketinde Yer Alan Temel Uygulama Esasları ve Tanımları

                a:) Büyük proje yatırımları

                     Açıklanan pakette 12 faaliyet alanında belli büyüklüğü aşan yatırımlar büyük proje yatırımları olarak tanımlanmakta ve bu yatırımların indirimli kurumlar vergisi ile faiz desteğinden daha yüksek oranda faydalanması öngörülmektedir.

                     Sektörel bazda ayrılan büyük proje yatırımları aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:

                     * Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı

                        - Ana Kimyasal Maddelerin İmalatı" için asgari 1 Milyar TL tutarındaki yatırımlar

                        - Diğer Kimyasal Ürünlerin İmalatı" için asgari 300 Milyon TL tutarındaki yatırımlar

                      * Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

                        - Asgari 1 Milyar TL tutarındaki yatırımlar.

                      * Transit boru hattıyla taşımacılık hizmetleri

                      * Motorlu kara taşıtları imalatı

                        - Asgari 250 Milyon TL tutarındaki otomotiv yatırımları.

                      * Demiryolu ve tramvay lokomotifleri ve/veya vagon imalatı

                        - Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yatırımlar.

                      * Liman ve liman hizmetleri

                        - Asgari 250 Milyon TL tutarındaki yatırımlar.

                      * Elektronik sanayi yatırımları

                        - Asgari 1 Milyar TL tutarındaki LCD / Plazma üretimine yönelik yatırımlar,

                        - Asgari 150 Milyon TL tutarındaki modül panel üretimi yatırımları,

                        - Lazer TV, üç boyutlu TV'ler ve OLED TV vb TV üretimine yönelik yatırımlar,

                        - Asgari 50 Milyon TL tutarındaki diğer elektronik sektörü (bilgi ve iletişim cihazları dahil) yatırımları.

                      * Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler imalatı

                        - Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yatırımlar.

                      * İlaç imalatı

                        - Asgari 100 Milyon TL ve üzeri ilaç üretimi yatırımları.

                      * Hava ve uzay taşıtları imalatı

                        - Komple yeni veya asgari 50 Milyon TL tutarındaki tevsi ve/veya ürün çeşitlendirmeye yönelik yatırımlar

                      * Makine imalatı yatırımları

                        - 50 Milyon TL üzeri yatırımlar.

                      * Madencilik yatırımları

                        - Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerle ilgili nihai metal üretimine yönelik izabe (cevher işleme) tesisleri ile entegre maden üretimi tesislerine yönelik (istihraç+işleme) yatırımları (Demir ve Manganez gibi AKÇT kapsamı ürünler hariç).

                b:) Genel teşvik sistemi

                      Büyük proje yatırımı ve aşağıda açıklanan bölgesel teşviklerden yararlanamayan yatırımların, mevcut sistemdeki kısıtlama ve asgari limitler güncellenerek Gümrük Vergisi Muafiyeti ve KDV istisnası ile desteklenmesine devam edilecektir.

            II:) Uygulanacak Teşvikler

                a:) İndirimli Kurumlar Vergisi oranı uygulaması ve yasal düzenleme

                      5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 9. maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na 32/A maddesi eklenerek teşvik belgeli yatırımlara uygulanacak indirimli kurumlar vergisi oranı uygulaması getirilmiştir.

                      Madde ile Bakanlar Kuruluna;

                      * İstatistiki bölge birimleri sınıflandırılması ile kişi başına düşen milli gelir ve sosyo ekonomik gelişmişlik düzeylerini dikkate almak suretiyle illeri gruplama, gruplar itibarıyle teşvik edilecek sektörleri ve bunlara ilişkin yatırım ve istihdam büyüklüklerini belirleme,

                      * Her bir il grubu için yatırıma katkı oranını % 25'i, yatırım tutarı 50 milyon TL'sını aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise % 45'i geçmemek üzere belirleme, kurumlar vergisi oranını % 90'a kadar indirimli uygulatma,

                      * Yatırım harcamaları içindeki arsa, bina, kullanılmış makine, yedek parça, yazılım, patent, lisans ve know-how bedeli gibi harcamaların oranlarını ayrı ayrı veya topluca sınırlandırma,

konularında yetki verilmiştir.

                b:) İndirimli kurumlar vergisi hakkında yeni teşvik paketinde yapılan açıklamalar

                      Yapılan açıklamaya göre, bölgelere göre belirlenen yatırıma katkı oranları ve indirimli kurumlar vergisi oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Bölgesel ve Sektörel

        Büyük Proje

Bölgeler

Yatırıma Katkı Oranı (%)

Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı (%)

Yatırıma Katkı Oranı (%)

Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı (%)

     1

       20

         10

      30

        10

     2

       30

          8

      40

         8

     3

       40

          4

      50

         4

     4

       60

          2  

      70

         2

                      Buna göre;

                      1. Bölgede, ağırlıklı olarak motorlu kara taşıtları ve yan sanayi, elektronik, ilaç, makine imalat ve tıbbi, hassas ve optik alet yatırımları gibi yüksek teknoloji gerektiren yatırımlar teşvik edilecektir .                     

                      * Bölge illeri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli

                      2. Bölgede nispeten teknoloji yoğun sektörler desteklenecektir. Bu çerçevede; ağırlıklı olarak, makine imalat, akıllı çok fonksiyonlu tekstil, metalik olmayan mineral ürünler (cam, seramik, karo, yalıtım malzemeleri vb) kağıt, gıda ve içecek imalatı sektörleri teşvik edilecektir.

                      * Bölge illeri: Adana, Mersin, Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Isparta, Burdur, Balıkesir, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada hariç)

                      3. ve 4. Bölgeleri oluşturan doğu ve güneydoğu bölgelerinde, tarım ve tarıma dayalı imalat sanayi, konfeksiyon, deri, plastik, kauçuk, metal eşya gibi emek yoğun sektörlerin yanı sıra turizm, sağlık ve eğitim yatırımları da teşvik edilecektir.

                      * 3. Bölge illeri: Zonguldak, Karabük, Bartın, Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak, Konya, Karaman, Gazientep, Adıyaman, Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya

                      * 4. Bölge illeri: Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Çanakkale İli Bozcaada, Gökçeada ilçeleri

                      Bölgesel sınıflandırma ile dikkat çeken önemli bir konu, 28.Şubat.2009 tarihi itibariyle yürürlükte olan 5838 Sayılı Kanunla verilen yetkiye göre, Bakanlar Kurulu yatırıma katkı oranı her bir il grubu için % 25'i (büyük ölçekli yatırımlarda % 45'i) geçmeyecek şekilde belirlemeye yetkilidir. 04.Haziran.2009 tarihinde yapılan açıklamada ise bu oranın % 60'a (büyük ölçekli yatırımlar için % 70'e) kadar çıkarıldığı görülmektedir. Buna göre açıklamada yer alan oranların uygulanabilmesi için değişiklik yapan bir kanuna ihtiyaç vardır. Aksi halde yatırıma katkı oranı 5838 Sayılı Kanunda yer alan oranları (% 25, büyük ölçekli yatırımlar için % 45) geçemeyecektir.

                c:) SSK Primi İşveren Hissesi Desteği

                      Hükümetçe yapılan açıklamada sigorta primi işveren hissesinin tamamının (asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarla sınırlı olmak üzere) Hazine tarafından karşılanacağı belirtilmiştir.

                      Bölgeler itibariyle teşvikten yararlanma süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

    Bölgeler 

Bölgesel/Sektörel

Büyük Proje

            1

               2 yıl

         2 yıl

            2

              3 yıl

         3 yıl

            3

              5 yıl

         5 yıl

            4

              7 yıl

         7 yıl

                d:) Faiz Desteği

                      Faiz desteği, Yatırımlarda Devlet Desteği mevzuatı kapsamında hali hazırda uygulanmaktadır. Başbakan tarafından yapılan sunumda açıklanan oranlar ise yeni dönemde uygulanması öngörülen oranlardır. Sunumda açıklanan oranlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bölgesel ve Sektörel (Puan)

Büyük Proje (Puan)

Bölgeler

TL Kredisi

Döviz Kredisi

TL Kredisi

Döviz Kredisi

     1

       -

        -

       -

        -

     2

       -

        -

       -  

        -

     3 

       3

        1

       -

        -

     4

       5

        2

       -

        -

                      1:) Üst Limitler:

                            - Ar-Ge ve çevre yatırımlarında 300 Bin TL; diğer yatırımlarda 500 Bin TL.

                            - Uygulama dönemi azami 5 yıl.

                            - Ekonominin seyrine göre Hazineden sorumlu Bakanın faizlerde artırım/azaltma yapma yetkisi.

                      2:) Kredinin, sabit yatırım tutarının azami % 70 oranındaki kısmına faiz desteği uygulanacaktır.

                e:) Yatırım yeri tahsisi

                      Açıklamada büyük proje yatırımları ile bölgesel ve sektörel olarak desteklenecek yatırımlara yatırım yeri tahsis edileceği belirtilmiştir.

                f:) Tekstil tesislerine taşınma desteği

                     5838 sayılı Kanun'un 10. maddesi ile, Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 4. maddesi ile gelir vergisi mükellefleri hakkında da uygulanmak üzere, münhasıran tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunanlardan üretim tesislerini 31.12.2010 tarihine kadar Bakanlar Kurulunca belirlenen illere nakleden ve asgari 50 kişilik istihdam sağlayan mükelleflerin, bu illerdeki işletmelerinden sağladıkları kazançlar için nakil tarihini izleyen hesap döneminden itibaren beş yıl süreyle kurumlar vergisi oranını % 75'i geçmemek üzere indirimli olarak uygulatma konusunda Bakanlar Kuruluna, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye konusunda ise Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir.

                     Bu kez yapılan sunumda, bazı bölgelere taşınacak olan tesislere uygulanacak indirimli kurumlar vergisi oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

                     31.12.2010 tarihine kadar 1. ve 2. bölgelerden 3. ve 4. bölgelere taşınacak tesislere;

                     * 5 yıl süreyle kurumlar vergisi oranı % 20 yerine % 5 oranında uygulanacak,

                     * 5 yıl süreyle mevcut istihdam da dahil olmak üzere bu tesislere taşındıkları bölgede (3. ve 4. bölgeler) uygulanan SSK işveren primi desteği sağlanacak,

                     * Bu tesislerin 3. ve 4. bölgelere nakliye giderleri Hazine tarafından karşılanacaktır.

                     Bu oranların uygulanabilmesi için Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılması gerekmektedir.

                     Yeni Yatırım Teşvik Sistemi 31.12.2010 tarihine kadar başlamış olan yatırımlara uygulanacaktır.

                                                                                            Saygılarımızla

                                                                                                  YANIT
                                                                                YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
                                                                              VE DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
                                                                                         VERGİ BÖLÜMÜ

 
< Önceki   Sonraki >

Ücretsiz Üyelik

Giriş / Üye Ol

Ekonomi

Teklif İstek Formu

teklif-iste.png

Duyurular


  ** 2017/040 No'lu Sirkülerimiz Web Sitemize Eklenmiştir..
  ** 2017/039 No'lu Sirkülerimiz Web Sitemize Eklenmiştir..
  ** 2017/038 No'lu Sirkülerimiz Web Sitemize Eklenmiştir..
  ** Tam Tasdik Sözleşmelerinin Ocak Ayı İçinde İmzalanması Gerekmektedir.
  ** K.D.V. İndirim İşlemleriyle İlgili Tebligatlar Hakkında Duyuru
  ** ÇSGB Bölge Çalışma Müdürlüğü Nezdinde İşyeri Bildirimlerinde Yapılması Gerekenler
  ** Muhtasar Beyannameler Üzerinde Ülke Genelinde Yapılan İnceleme
  ** Gelir İdaresi Başkanlığı, Mükelleflere Karne Vermeye Hazırlanıyor...
  ** Bildirimlerin Birleştirilmesi Sonrasında, ÇSGB İşyeri Tescili Yapılmamış Mükelleflere İlişkin Duyuru
  ** Sanayi ve Ticaret Odaları Aidat Ödemeleri
  ** Yeni Yatırım Teşvik Paketi Hakkında
  ** Elektronik Ortamda Düzeltme Beyannamesi Verilirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  ** "Hisse Senetleri ve Geçici İlmuhaberler" Konulu Deloitte Makalesi
  ** 2009-52 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi
  ** Anonim ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Sınırlarının Yükseltilmesine İlişkin Süre...
  ** İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan Kira Ödemelerine İlişkin Duyuru
  ** Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Hazırlanan Çocuklara Yönelik İnternet Sitesi
  ** Motorlu Taşıt Vergileri ve Cezalar Kredi Kartı ile Ödenebilecektir.
  ** Kredi Kartı Pos Cihazları ile Yapılan Satışların Kontrolüne İlişkin Maliye Bakanlığı Açıklaması
  ** Kredi Kartı Pos Cihazları ile Yapılan Satışlar Hakkında Maliye Bakanlığı Açıklaması
  ** Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Ödemeleri Hk.
  ** Basel II Uygulaması Ertelenmiştir.
  ** Mal ve Hizmet Alımlarında Çekle Yapılan Ödemelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  ** Elektronik Ortamda Alınan Faturaların Muhafaza ve İbrazı
  ** Denetim Kadromuza Yeni Katılımlar
  ** Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan E-Fatura Sistemi İle İlgili Duyuru
  ** Sanayi Sicil Belgelerinin Alınmasında Değişiklik
  ** E-Beyanname Verilmesiyle İlgili Usul ve Esaslar
  ** Şirketimize ait "ttnet.net.tr" Uzantılı E-Mail Adresinde Değişiklik
  ** Borcu Yoktur ve Mükellefiyet Yazıları Elektronik Ortamda Alınabilecektir...
  ** Gelir İdaresi Başkanlığı Dilekçematik Hizmetini Devreye Sokmuştur...
  ** İnternet Üzerinden Verilecek Düzeltme Beyannameleri ile İlgili Usul ve Esaslar
  ** Yanıt Çalışanlarına ait @ Mail Adresleri
  ** Yanıt'tan Resimler

Vergi Takvimi

Temmuz 2022 Ağustos 2022 Eylül 2022
Pa Sa Ça Pe Cu Cu Pa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Önemli Linkler


Google

Google

Şu An Online

Hava Durumu

booked.net

Ziyaretçi Sayısı

Bugün1525
Haftalık3638
Aylık19453
Tümü620702